Önkormányzati rendeletek

Fürged község önkormányzat polgármesterének 11/2020. (XII.10.) Önkormányzati rendelete a szociálisgondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2016.(ix.26.) Önkormányzati rendelet módosításáról

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Polgármesterének 11/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociálisgondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Fürged Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, […]

Fürged község önkormányzata képviselő-testületének 9/2020. (X.5.) Önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli: §. (1)   Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig

Fürged község önkormányzata képviselő-testületének 6/2020.(VII.16.) Önkormányzati rendelete Fürged község önkormányzata 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról.

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzata 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról. Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli ​1.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét                                                                   300 464 582 Ft-ban költségvetési bevételét                                                            

Tájékoztatás csendháborítás szabályairól

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy

Fürged község önkormányzata képviselő-testületének 4/2020. (III.26.) Önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2020. (III.26.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60.§ (4) bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló

Scroll to Top