Önkormányzati rendeletek

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2020.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2022.(III.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 53. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) […]

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 31.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el. 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra,

Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Fürged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Fürged Község Önkormányzata Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Polgármesteri Határozatok 2021.

Polgármesteri határozat 1/2021. (I.12.) Polgármesteri határozat 2/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat 3/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat 4/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat 5/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat 6/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat 7/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat 8/2021. (II.25.) Polgármesteri határozat 9/2021. (II.25.) Polgármesteri határozat 10/2021. (II.25.) Polgármesteri határozat 11/2021. (III.1.) Polgármesteri határozat 12/2021. (III.1.) Polgármesteri határozat 13/2021. (IV.06.) Polgármesteri határozat 14/2021. (IV.28.)

Fürged község önkormányzat polgármesterének 1/2021. (II.15.) Önkormányzati rendelete Fürged község önkormányzatának 2021. Évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről   A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú Kormányrendeletre tekintettel s Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak alapján  – Fürged

Scroll to Top