Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016 (X.26.) önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) E rendelet hatálya Fürged község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII. törvényben, valamint ezen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

2.§.

(1) A népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII. törvény ( továbbiakban: Nsztv.)  33.§-a alapján a képviselő-testület helyi népszavazást kizárólag abban a kérdésben köteles elrendelni, amelyben a törvény annak megtartását előírja.
(2) A képviselő-testület rendeletben nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles elrendelni a helyi népszavazás megtartását.
(3)A Képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el a Nsztv. 32.§. (1) bekezdésében meghatározott ügyben.

3.§.

Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást.

4.§.

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Barkóczi József                                                                                            Németh Györgyné
polgármester                                                                                                  jegyző
A rendelet  kihirdetése 2016.október 26.napján megtörtént
Németh Györgyné
jegyző

Scroll to Top