Jegyzői munkakör meghirdetése

Ozora Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1.

Tolna megye, 7087 Fürged, Kossuth utca 18.

Ellátandó feladatok:

Az Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. &. (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testület és bizottságaik, valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, Igazgatásszervező vagy jogi diploma,
 •       Közigazgatásban szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Közigazgatási szakvizsga,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett legalább 10 év gyakorlat, helyi jogalkotásban szerzett szakmai végzettség, tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Istvánné és Barkóczi József polgármesterek nyújt, a 0674/598-006 vagy 0674/598-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7086 Ozora, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OZ/1510-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

 •       Elektronikus úton Nagy Istvánné és Barkóczi József polgármesterek részére a polgarmester@ozora.hu E-mail címen keresztül

és

 •       Elektronikus úton pmhfurg@furged.hu oldalon keresztül.

vagy

 •       Személyesen: Nagy Istvánné és Barkóczi József polgármesterek, Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásnál személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ozora.hu és www.furged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ihyd5whyh5

 

 

Scroll to Top