Egészségügyi alapellátás fejlesztése Fürgeden DDOP-3.1.3/G-14-2014-0032

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0032

A projekt támogatása: 100 %


2015|11|20
Sajtóközlemény
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE FÜRGEDEN
A Fürged Község Önkormányzata 2015 áprilisában 28,38 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Egészségügyi alapellátás fejlesztés”című pályázat kiíráson. A 28,38 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt keretein belül infrastrukturális és ingatlan beruházás, eszközbeszerzés, szakmai szolgáltatás tevékenységek valósultak meg.
A program főcélja a kistérség népegészségügyi programjainak fejlesztése volt, ezáltal a lakosok egészségi állapotának és életminőségének javítása. A projekt további céljai kötött szerepelt a szociális és egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása, az elérhetőség különbségeinek csökkentése (szolgáltatások elérésének megkönnyítése), illetve a fenntarthatóság követelményeinek egyszerre történő kielégítése.
A fürgedi Orvosi Rendelő fejlesztésének elsődleges célja az volt, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé tegye a megfelelő és korszerű infrastrukturális ellátottsággal rendelkező orvosi rendelő közszolgáltatásait. A szolgáltatások megszervezése és az infrastruktúra kialakítása során olyan megoldásokat szerettek volna alkalmazni, amelyek jó minőségű szolgáltatást képesek nyújtani felesleges kapacitások kiépítése nélkül, tekintettel kistérségük kedvezőtlen tulajdonságaira, mint például a gyéren és általában hátrányos helyzetű csoportok által lakott falvakra, kedvezőtlen közlekedési helyzetre.
Beruházásuk eredményeképp az általunk nyújtott egészségügyi szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége is jelentős mértékben javulni fog, nem utolsó sorban pedig egy modernebb, korszerűbb és megfelelően felszerelt egészségügyi objektum kiépítésére is sor került.
Az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása érdekében szükség volt a jelenlegi, leromlott állapotú infrastruktúra fejlesztésére, annak szükséges eszközeinek beszerzésére, amelyek segítségével a minőségi betegellátás biztosítottá vált, valamint megoldott lett a korszerű és hatékony feltételrendszerek kialakítása és az ellátásszervezés folyamatos biztosítása. Az említett célok mellett, terveik között szerepelt még a lakosság lakóhelyéhez közeli egészségügyi alapellátási szolgáltatások minőségének javítása, valamint az egészségmegőrzés és a prevenció népszerűsítése, erősítése.
Az alapellátási szolgálatok hatékonyabb működésükkel képesek visszaszorítani az ellátás költségeit és helyet biztosíthatnak különböző, az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, programoknak és szolgáltatásoknak.
További információ kérhető:
Barkóczi József, polgármester
Elérhetőség: +36 74 598-015


Scroll to Top