Meghívó Fürged Község önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 21-én du. 17:00

Fürged Község Polgármesteri Hivatal

Cím: 7087 Fürged, Kossuth L. u. 18.
Telefon: 74/598-015

Meghívó

Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 21-én du. 1 7:00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza – 7087 Fürged, Kossuth u. 18.
A testületi ülés javasolt napirendi pontjai:

1/ Jelentés a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Barkóczi József polgármester

2./ Alpolgármester megválasztása
Előadó: Barkóczi József polgármester

3./ Szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Barkóczi József polgármester

4./ A 2019. évi ülésterv elfogadása
Előadó: Barkóczi József polgármester

5./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Barkóczi József polgármester

6./2019. évi belső ellenőrzési téma meghatározása.
Előadó: Barkóczi József polgármester

7./ A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Barkóczi József polgármester
8./ DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Barkóczi József polgármester

9./Egyebek Zárt ülés:
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálása.
Előadó: Barkóczi József polgármester

Előterjesztések írásban a meghívó mellékletét képezik.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Fürged, 2019.november 12.

Barkóczi József polgármester

Scroll to Top