Tanévkezdési támogatás

Tanévkezdési támogatás

Fürged község önkormányzata évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt az óvodai-. általános iskolai nevelésben és középfokú képzésben részesülő, Fürged község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező gyermek óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez. akinek családjában az egy tire jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át nem haladja meg:
A támogatás Összege:10.000,-Ft/fő
A kérelem benyújtásának ideje: 2021. szeptember 30.
A kérelemhez csatolni kell a szülő jövedelemnyilatkozatát, valamint a 16 évesnél idősebb gyermek esetén a hallgatói jogviszonyt igazoló intézményi igazolás (iskolalátogatási igazolás).
Óvoda- és iskolakezdési települési támogatást az önkormányzat házipénztárából, készpénzben kerül kifizetésre szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy törvényes képviselő, illetve az első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató nagykorú tanuló részére.
Kérelem nyomtatvány jelenleg a művelődési házban- ügyfélfogadási időben- Köbliné Szépszó Nóra ügyintézőtől kapható.

KÉRELEM óvoda iskolakezdési települési támogatás megállapítására

Scroll to Top