Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére

Ozora Község Polgármestere és Fürged Község Polgármestere
 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  pályázatot hirdet
 
Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1.
Tolna megye, 7087 Fürged, Kossuth utca 18.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény és az egyéb hatályos jogszabályokban szereplő jegyzői
feladatok ellátása
Az irányítása alá tartozó személyek száma: Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
legalább 2 év közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:             közigazgatási szervnél szerzett közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Istvánné polgármester, Barkóczi József polgármester nyújt, a 06-74-498-728, 06-30-302-9126, 06-20-5759929 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ozora Község Polgármestere címére történő megküldésével (7086 Ozora, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1490/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Ozorai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző.
  • Személyesen: Nagy Istvánné, Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Ozora és Fürged Községek Polgármesteri bírálják el. A kiíró polgármesterek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Ozora Község honlapja, Fürged község honlapja
 

Scroll to Top