Önkormányzati rendeletek

7/2006./III. 31./ A luxusadóról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (III. 31.) RENDELETE a luxusadóról Fürged Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 16. § (1) bekezdésének, valamint a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Fürged község közigazgatási területén a lakóingatlan számított értékének meghatározásához megállapított, …

7/2006./III. 31./ A luxusadóról További információ »

9/2006./III. 31./ A körjegyzőség köztisztviselőinek nyújtott juttatásokról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006. (III. 31.) RENDELETE a körjegyzőség köztisztviselőinek nyújtott juttatásokról Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló l992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-a alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők …

9/2006./III. 31./ A körjegyzőség köztisztviselőinek nyújtott juttatásokról További információ »

5/2006./II. 20./ A háziorvosi körzet területének meghatározásáról

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (II. 20.) RENDELETE a háziorvosi körzet területének meghatározásáról Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésnek felhatalmazása alapján, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § …

5/2006./II. 20./ A háziorvosi körzet területének meghatározásáról További információ »

16/2005./X. 27./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

Fürged község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2005./X.27./ számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestület a következőket rendeli el. 1.§ (1) A közigazgatási hatósági eljárás során a ügyek elektronikus úton – azon ügyek kivételével, amelyek …

16/2005./X. 27./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről További információ »

5/2005./III. 8./ A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.tv. 16§ ( 1. ) bekezdésben,A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.éviXLIII. tv.23. §-ban kapott felhatalmazás alapján Fürged Község tiszta, esztétikus …

5/2005./III. 8./ A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról További információ »

Scroll to Top